DURACHOC SWISS TECHNOLOGY Fenik
Company
ETERNACHOCK Со тврда алуминиумска легура, трапезоидна со 2 цевчиња
со меурчиња во форма на буре.
MAPOSA Изработени од специјална пластика, засилени со слоеви,
отпорни на удари и корозија. Точно мерење на било која
положба благодарение на цевчиња со меурчиња
во форма на буре.
ZENITH Стврдната алуминиумска легура со зајакнувачки слоеви.
Може да се користат во било која положба благодарение
на нескршливи цевчиња вметнати во цврстиот Плексиблок.
Големиот меур овозможува точно читање. Со хоризонтално
прилагодливо цевче со меурче.
JUNIOR Изработени од тиково дрво сушено 3 години со двапати
лакирани површини. Со меурчиња во нескршливи
цевчиња Плексигум, со хоризонтално прилагодување.
DURACHOC Со алуминиумско цевче во облик на правоаголна форма и
елоксадирана со лак. Без дисторзија благодарение на
засилените контактни површни во форма на буквата U со
практични рачки. Двете страни се снабдени со пластични
рачки. Мазните површини овозможуваат лесно чистење.
Може да се користат во било која положба благодарение на
цевчињата со меурчиња.

ETERNACHOCK


Hardened aluminium alloy, trapezoidal with 2 barrel-shaped bubble vels

Lengthscm040 060
Order bo240.2040 0602 bubble-vials

MAPOSA


Made of special plastic, reinforced by ribs, impact-resistant, corrosion-resistant. Meausurement accuracy in any position thanks to barrel-shaped bubble-vials.

Lengthscm030 040 050 060
Order no263.2030 040 050 0602 bubble-vials

ZENITH


Hardened aluminium alloy, reinforcing ribs. Can be used in any position thanks to barrel-shaped, unbreakable bubble-vials, casti into solid Plexiblock. Large bubble permits accurate reading. Horizontal bubble-vial adjustable.

Lengthcm030040050060
Order no238.2030-050-2 bubble-vials
239.2-040-0602 bubble-vials

JUNIOR


Made of teak air-dryed for 3 years, surfaces varnished twice. Bubble-vials in unbreakable Plexigum hosting, horizontal bubble-vial adjustable.

Lengthscm030 040 050 060 070 080
Order no234.2030 040 050 060 070 0802 bubble-vials

DURACHOC


Hardened rectangular-shaped aluminium tube, polish eloxadized. Disortion-free owing to reinforced U-shaped contact surfaces, practical handle. Both front sides provided with plastic covers. Smooth surfaces permit easy cleaning. Can be used in any position thanks to barrel-shaped bubble-vials.

Lengthscm030 040 050 060 070 080 090 100 120 150 180 200
Order no250.2030 040 050 060 070 080 090 100 120 150 180 2002 bubble-vials
250.3 - 040 050 060 070 080 - 100 120 150 180 2003 bubble-vials
255.2030 040 050 060 - - - - - - - - 2 bubble-vials measure

  • 1950
  • 1960
  • 1970
  • 1980
  • 1990
s
s
s
s
© Copyright - Fenik Co | Developed by talenta.mk