DURACHOC SWISS TECHNOLOGY Fenik
Company
ETERNACHOCK Me aliazh alumini të përforcuar, trapezoidal me 2 tuba me fluska
në formë fuçish.
MAPOSA Të përbërë nga plastika speciale, të përforcuar me shtresa, të
qëndrueshëm ndaj goditjeve dhe korrozionit. Sigurojnë matje të
sakta në çdo pozicion falë tubave me flluska në formë fuçish.
ZENITH Me aliazh të ngurtë prej alumini dhe shtresa përforcuese. Mund
të përdoret në çdo pozicion falë tubave të pathyeshëm me fluska
në formë fuçish, të futura në Plexiblock të fortë. Flluska e madhe
mundëson lexim të saktë. Me tub horizontal të përshtatshëm
me flluska.
JUNIOR Të përbëra nga druri tik 3 vite i thatë me sipërfaqe dy herë të
lakuara. Përmbajnë flluska në tubin Pleigum të pathyeshëm
me tub të përshtatshëm horizontal me flluska.
DURACHOC Me tub drejtkëndor të fortë prej alumini, me oksidim elektrolitik.
Pa shtrembërim për shkak të sipërfaqeve prekëse të përforcuara
në formë të germës U dhe me doreza praktike. Të dy anët e
përparme janë të pajisura me mbulesa plastike. Sipërfaqet e
lëmuara lejojnë pastrim të lehtë. Mund të përdoren në çfarëdo
pozite falë tubave me flluska.

ETERNACHOCK


Hardened aluminium alloy, trapezoidal with 2 barrel-shaped bubble vels

Lengthscm040 060
Order bo240.2040 0602 bubble-vials

MAPOSA


Made of special plastic, reinforced by ribs, impact-resistant, corrosion-resistant. Meausurement accuracy in any position thanks to barrel-shaped bubble-vials.

Lengthscm030 040 050 060
Order no263.2030 040 050 0602 bubble-vials

ZENITH


Hardened aluminium alloy, reinforcing ribs. Can be used in any position thanks to barrel-shaped, unbreakable bubble-vials, casti into solid Plexiblock. Large bubble permits accurate reading. Horizontal bubble-vial adjustable.

Lengthcm030040050060
Order no238.2030-050-2 bubble-vials
239.2-040-0602 bubble-vials

JUNIOR


Made of teak air-dryed for 3 years, surfaces varnished twice. Bubble-vials in unbreakable Plexigum hosting, horizontal bubble-vial adjustable.

Lengthscm030 040 050 060 070 080
Order no234.2030 040 050 060 070 0802 bubble-vials

DURACHOC


Hardened rectangular-shaped aluminium tube, polish eloxadized. Disortion-free owing to reinforced U-shaped contact surfaces, practical handle. Both front sides provided with plastic covers. Smooth surfaces permit easy cleaning. Can be used in any position thanks to barrel-shaped bubble-vials.

Lengthscm030 040 050 060 070 080 090 100 120 150 180 200
Order no250.2030 040 050 060 070 080 090 100 120 150 180 2002 bubble-vials
250.3 - 040 050 060 070 080 - 100 120 150 180 2003 bubble-vials
255.2030 040 050 060 - - - - - - - - 2 bubble-vials measure

  • 1950
  • 1960
  • 1970
  • 1980
  • 1990
s
s
s
s
© Copyright - Fenik Co | Developed by talenta.mk