1
2
3
4
1

Libelë vertikale

2

Libelë horizontale

3

Matës me milimetra

4

Përbërje prej alumini

DURACHOC 255.2

Të prodhuara njëlloj si modeli standard, por të plotësuara me matës (cm). Vetëm Libelet me gjatësi prej 30 deri më 60 cm.

Të dhënat e produktit
016020030040050060070080090100120150180200
250.2016020030040050060070080090100120150180200
250.3040050060070080100120150180200
251.2100120150180200
251.3100120150180200
255.2030040050060
272.2030040050060080
272.3100120150180200
273.2030040050060
274.2030040050060080
274.3100120150180200
275.2030040050060
© Copyright - Fenik Co | Developed by talenta.mk