1
2
3
4
5
1

Libelë vertikale

2

Libelë horizontale

3

Matës me milimetra

4

Përbërje prej alumini

5

E pajisur me magnet të fortë

DURACHOC magnetic 273.2/275.2

Nga jashtë njeriu nuk mund të shohë asgjë, sepse fuqia e DURACHOC magnetik është në brendinë e saj. Pikërisht kjo veti e bën të veçantë nga modelet e deritanishme sepse magnetët mundësojnë shumë përparësi.

Falë magneteve të përforcuar brenda, për DURACHOC magnetik nuk është i nevojshëm përpunimi i hapësirës, sepse profili ngel eloksik. Me këtë DURACHOC magnetik është shumë e përshtatshme dhe komforte për përdorim. E gjithë hapësira është e njëjtë dhe e rrafshët si dhe mundëson punë precize pa dëmtime. Të gjitha papastërtitë e ngelura në të shpejt mënjanohen.

DURACHOC modelet magnetike janë të pajisura me magnete të forta dhe për këtë janë shumë të përshtatshme për punë me hekur, ndërtime hekuri, punë në instalime sanitare si dhe për matje të kundërta (mbrapshta). Për matje precize duart ngelen të lira.

Posaçërisht përdorim të lehtë mundëson versioni special i DURACHOC magnetik.

Të dhënat e produktit
016020030040050060070080090100120150180200
250.2016020030040050060070080090100120150180200
250.3040050060070080100120150180200
251.2100120150180200
251.3100120150180200
255.2030040050060
272.2030040050060080
272.3100120150180200
273.2030040050060
274.2030040050060080
274.3100120150180200
275.2030040050060
1
2
3
4
5
1

Vertical bubble levels

2

Horizontal bubble levels

3

Millimetric measurements

4

Made of aluminum

5

Equipped with magnet

DURACHOC magnetic 273.2

Nga jashtë njeriu nuk mund të shohë asgjë, sepse fuqia e DURACHOC magnetik është në brendinë e saj. Pikërisht kjo veti e bën të veçantë nga modelet e deritanishme sepse magnetët mundësojnë shumë përparësi.

Falë magneteve të përforcuar brenda, për DURACHOC magnetik nuk është i nevojshëm përpunimi i hapësirës, sepse profili ngel eloksik. Me këtë DURACHOC magnetik është shumë e përshtatshme dhe komforte për përdorim. E gjithë hapësira është e njëjtë dhe e rrafshët si dhe mundëson punë precize pa dëmtime. Të gjitha papastërtitë e ngelura në të shpejt mënjanohen.

DURACHOC modelet magnetike janë të pajisura me magnete të forta dhe për këtë janë shumë të përshtatshme për punë me hekur, ndërtime hekuri, punë në instalime sanitare si dhe për matje të kundërta (mbrapshta). Për matje precize duart ngelen të lira.

Posaçërisht përdorim të lehtë mundëson versioni special i DURACHOC magnetik.

Product data
016020030040050060070080090100120150180200
250.2016020030040050060070080090100120150180200
250.3040050060070080100120150180200
251.2100120150180200
251.3100120150180200
255.2030040050060
272.2030040050060080
272.3100120150180200
273.2030040050060
274.2030040050060080
274.3100120150180200
275.2030040050060
© Copyright - Fenik Co | Developed by talenta.mk